املاكيا املاكيا .

املاكيا

چگونه يك مشاور املاك حرفه اي شويم

گاهي مشخصات ملك و ساختمان براي مشتري مهم نيست، بلكه آنچه از خريد محصول عايدش مي شود اهميت دارد لمحه ها را توضيح دهيد. مشتري دوره خريد تلويزيون مارك آن را خريداري نمي كند بلكه تفريح، راحتي، پرستيژ و … را مي خرد.مطمئن باشيد از مشتري ذكي تر نيستيد؛ پس بهتر است نقش حين ها را نيز بازي نكنيد. نگاه عالمانه و از بالا به پايين باب هنگام فروش يعني شكست فروش و يا آخرين فروش مطمئن باشيد از مشتري دانا تر نيستيد؛ ته بهتر است نقش دم ها را نيز بازي نكنيد. نگاه هوشمندانه و از بالا به پايين داخل هنگام فروش يعني شكست فروش و يا آخرين فروش دانايي ابهام پيچيدگي و دانسته ها خود را به شكاف مشتري نكشيد و منحصراً بس سؤلات او را پتواز دهيد.
گاهي مشخصات ملك و ساختمان براي مشتري مهم نيست، بلكه آنچه از خريد محصول عايدش مي شود اهميت دارد لمحه ها را توضيح دهيد. مشتري هنگام خريد تلويزيون مارك ثانيه را خريداري نمي كند بلكه تفريح، راحتي، پرستيژ و … را مي خرد.مطمئن باشيد از مشتري باهوش تر نيستيد؛ خلف بهتر است نقش طرفه العين ها را نيز بازي نكنيد. نگاه عقلايي و از بالا به پايين در هنگام فروش يعني شكست فروش و يا آخرين فروش

مطمئن باشيد از مشتري باهوش تر نيستيد؛ ته بهتر است نقش لحظه ها را نيز بازي نكنيد. نگاه خردمندانه و از بالا به پايين سر پشه دره هنگام فروش يعني شكست فروش و يا آخرين فروش

دانش و داده ها خود را به رخنه مشتري نكشيد و محض سؤلات او را استجابت انعكاس دهيد.

املاك و ساختمان هاي خود را بي عيب و خرده معرفي نكنيد رهن و اجاره  چرا كه واقعا اين طور نيست. عنوان كردن اين مسئله نسبي است، پس به بيان تفاوت ها و تغييرات احتمالي در كارآيي ساختمان بپردازيد.ملاقات عنفوان را به شنيدن خواسته ها و نيازهاي مشتري ويژه تعلق دهيد. مدخل سرپوش مورد فروش هاي مهم، سعي نكنيد مدخل سرپوش ملاقات يكم و آخر قرارداد ببنديد. قرارداد داخل ملاقات هاي بعدي مهم تر و منطقي تر خواهد بود؛ چرا كه نوبت بيشتري به خود و مشتري جنبه بررسي نيازها و رفع حين ها  داده ايد.

روش هاي فروش براي ملك ها و ساختمان هاي متفاوت يكي نيستند، تفاوت ها را عاقلانه ببينيد و متفاوت با طرفه العين به تدوين و انتخابِ سبك بپردازيد.

فرايند فروش، ميدان مبارزه نيست كه محض شما از نزاكت مال پيروز خارج شويد. كورس دور طرف پيروز يعني فروش پايدار. پي به توافقي تباني يابيد كه منافع تاخت طرف در آن لحاظ شده باشد. درون غير اين كنا منتظر نغض پيمان و مشكلات بعدي باشيد.تكنيك هاي فروش را به جاي مشتريان با ساير همكاران خود تمرين كنيد. در اين حال شما مي توانيد توانايي هاي خود را مورد ارزيابي قرار دهيد. تمرين، تمرين و تمرين، اين يكي از رموز موفقيت فروش است.

هرگز تقليد نكنيد. در انتخاب روش فروش از رهبر و پيشرو بازاري كه در آن فعاليت مي كنيد، تقليد نكنيد. چرا كه در هر حال و در عين موفقيت كامل، يك دنباله رو هستيد. آيا شما از يك دنباله رو خريد مي كنيد؟

براي فروش موفق بدقولي ممنوع. انتخاب زمان با مطالعه قبلي و مديريت زمان جهت تحويل ملك يا ساختمان يا اتمام پروژه هايي كه متعهد شده ايد، اولين سابقه مثبت و تبليغ مستقيم را براي شما رقم خواهد زد. اين فرصت را از دست ندهيد.

اولين ملاقات با مشتري را فقط به شنيدن نيازها و نقطه نظرات او اختصاص دهيد و دومين جلسه را جهت ارائه راه حل و امكانات خود تعين نماييد. و به اين ترتيب ارزشي را كه براي جلسه اول قائل شده ايد، نشان دهيد.

با ارائه تعريفي متناسب با خواسته هاي مشتريان و تبليغ مناسب آن را به محصولي جهت رفع نيازهاي آنان تبديل كنيد.

هنگامي كه اهداف فروش خود را مشخص كرديد، نيازمنديد تا آن ها را به اهداف روزانه تقسيم نماييد و سپس برنامه ها و اهداف روزانه خود را يادداشت كنيد. همچنان كه به فروش خود ادامه مي دهيد آن را با اهداف روزانه خود مقايسه كنيد تا به يك تعادل جديد برسيد، از آن چه حاصل مي شود مي توانيد اهداف روز بعد خود را تهيه كنيد. آيا واقعا دنبال كردن اهداف فروش روزانه با اين طريق مؤثر خواهد بود؟ اين عمل را براي 21 روز ادامه دهيد، به زودي از نتايج آن شگفت زده خواهيد شد.

همه پزشكان بزرگ، وكلاي بزرگ، تكنسين هاي بزرگ و كساني كه فروش هاي بزرگ و موفق دارند، در يك چيز مشترك اند، آن ها همگي برنامه اي را كه شامل سؤال كردن و گوش دادن به مشتريان است دنبال مي كنند.

نقص كوچكي را پيشاپيش بپزيريد تا از عيب جويي هاي بزرگ تر در امان باشيد و بعد در جهت رفع آن نقص، صادقانه بكوشيد. ضمن اين كه با اين روش، همدردي مخاطب را نيز جلب كرده ايد و او را با خود همراه ساخته ايد.

در تبليغ و اعلان براي يك ملك، ساختمان يا منزل ساختمان از كيفيت مصالح سازه و … همدمي نكنيد؛ خيلي تكراري شده. به جاي نزاكت مال يك ويژگي متفاوت  خريد خانه در تهران را كه در ذهن ها مي ماند عنوان كنيد.

 تخصصي توليد كنيد و تخصصي بفروشيد. عامه چيز نفروشيد، يك چيز بفروشيد ولي خوب و صحيح بفروشيد.

مردم بايد شما را با مهارت و تجربه اي خاص بشناسند، نفس را هوشمندانه گزيدن و انتصاب كنيد و به مردم معرفي كنيد.

فروش را با برنامه ريزي فاتحه كنيد اما در همان مرحله برنامه ريزي درجا نزنيد، با اجراي چند برنامه فروش و كسب، اشنايي لازم روش فروش را متناسب با بازار موجود، امكانات مالي و غموض به كار رفته در طرفه العين تدوين كنيد.

تفاوت بين فعاليت و ارتكاب را دريابيد. ادا يعني اقدامي به موقع دروازه اندر زماني كه نياز است ولي فعاليت چنين نيست وقتي فعل را گزيدن و انتصاب مي كنيد دروازه اندر درياي آكنده تلاطم بازار يد ارتباط و ذيل نمي زنيد؛ غوطه غم افزا (شناور) مي شويد.

با زوال فعاليت اضافي انرژي خود را براي مقاطع حساس و شكار ثانيه ها حفظ كنيد.به سادگي امتياز ندهيد حتي امتيازهاي از پيش تعيين شده را هنگامي چهره كنيد كه باب قبال آن چيزي ناراحت باشيد.

براي فروش و بازاريابي موفق به خلاقيت نياز جدي داريد و براي خلاقيت محض كافي است داخل عين آرامش، زيركانه ببينيد و بشنويد.

به همه دليل اگر بدقولي كرديد به دروغگويي متوسل نشويد.

همه افراد موفق اهداف بزرگي را براي خود ترسيم و آخر اين اهداف عالي را به اهداف كوچكتر تقسيم مي كنند. اهداف به شما اجازه مي دهند تا بر فعاليت خود تمركز كنيد و تمركز بيشتر، موفقيت بيشتري را براي شما مهيا درامان مي كند.

به مشتريان اذن انتخاب بدهيد. مردم محبوبه دارند خريد كنند ليك نمي خواهند كالايي به نفس ها تحميل شود. با آزادي گزينش، شما به نفس ها اذن مي دهيد تا دروازه اندر كنترل شما باشند و به لمحه ها آزادي بايست خريد خانه در تهران براي مقايسه خدمات خود را مي دهيد. پيش از آنكه لمحه را با پيشنهاد رقيب تان مقايسه كنند، با آزادي گزيدن و انتصاب مشتريان را از خود قانع و گرسنه پررنگ مي كنيد. فروش شما بالا خواهد قلق و سود بيشتري نصيب شما خواهد شد.

هرگز به مشتريان خود به عنوان ابزار فروش ديدار نكنيد. هنگامي كه شما حقيقتا نسبت به كسي زيبايي نيت داريد، حين را تماما به نمايش مي گذاريد و هنگامي كه مشتريان درك مي كنند كه شما به طرفه العين ها بيشتر از دينار شان دلبستگي داريد، شما نوبت فروش بيشتري خواهيد داشت. فروشندگان برجسته با قلب شان فروش مي كنند خير با لسان كلام يا كلك ناآراسته شان.


برچسب: دلايل عدم موفقيت مشاورين املاك،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۴۷:۰۲ توسط:ميثم موضوع:

نظرات
نام : Lelio Vieira Carneiro Junior     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : I think this is one of the most important information for me. And i'm glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers
نام : Luiz Gastao Bittencourt da Silva     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!
نام : Carlos Eduardo Correa da Veig     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : This info is worth everyone's attention. When can I find out more?
نام : home security system     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Is there moving deck doorstep inside your house?
نام : home security camera reviews cnet     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Do you have these individuals are often more plug at your residence?
نام : Alfred     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : Hey there! I just would like to give you a huge thumbs up for the excellent info you have got right here on this post. I will be coming back to your web site for more soon.
نام : Shonda     ایمیل : [ آدرس ایمیل ]     سایت : [ آدرس وبسايت ]
متن : each time i used to read smaller content that as well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading here.
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :